Kalite Standartları

Kalite, İSG, ve Çevre Yönetim Sistemleri


Kalite, İSG, ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirmek,
Müşterilerimizin taleplerini istenilen kalitede ve sürede karşılamak, tüm alanlarda kaliteli üretim gerçekleştirmek,
Ürün kalitemiz, güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile sektörde rekabet edebilir olmak.
Kalitenin; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil , dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak.
Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmek
Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek.
Faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durumlara karşı risk değerlendirmelerini yapmak ve önleyici olacak hiçbir aktiviteden kaçınmamak,
Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize, faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gereken eğitimi vermek,
Üretim yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek.
Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve üretim verimliliğini iyileştirilmesini sağlamak.
Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek,
Çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak, Faaliyetlerimiz kapsamında ilgili mevzuat ve şartlara uymak,
Tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve toplumsal hoşnutluğu, tüm kazançların üstünde bir değer olarak görmek, müşterilerimize karşı özverili olmak suretiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve firmamıza duyulan güveni muhafaza etmektir.