Endüstriyel Tesislerin Mühendislik ve Devreye Alınması

Firmamız anahtar teslimi endüstriyel ve depolama tesislerini tasarlamakta ve kurmaktadır. Bu kapsamda iş alanı olarak; İnşaat işleri, Mekanik İmalat ve Montaj işleri, Elektrik-Elektronik işleri ve Otomasyon işlerine ait tüm uygulamaları yapmaktadır.


Firmamız anahtar teslimi endüstriyel ve depolama tesislerini tasarlamakta ve kurmaktadır. Bu kapsamda iş alanı olarak; İnşaat işleri, Mekanik İmalat ve Montaj işleri, Elektrik-Elektronik işleri ve Otomasyon işlerine ait tüm uygulamaları yapmaktadır.

Taahhüt ettiğimiz tüm işlerin ana mühendislik hesaplamaları (tasarım ve analiz) firmamızelemanları tarafından yapılabilmektedir. Mühendislik çizim ve hesaplamaları için Autocad, Solid Works, Ansys gibi programlar kullanılmaktadır.

Teklif istenen işin, teknik ön çalışması işveren tarafından yapılmamışsa, ön çalışmalar (Teknik

Şartname, Draft çizim, Keşif listesi, malzeme kapasite bilgisi v.s.) işveren adına ayrıca yapılmaktadır.

Detaylı mühendislik çalışması gerektiren işler, firmamız kontrolünde, çözüm ortağı firmalarımız

ile koordineli olarak yürütülmektedir.

İnşaat işleri kapsamında, zemin dahil olmak üzere tüm uluslararası standartlarına uygun olarak tank ve her türlü yapı temellerinin hazırlanması ve saha inşaat işlerinin uygulanması,

Mekanik işler kapsamında, dikey silindirik atmosferik depolama tank mekanik montaj işleri, saha içi borulamalar, pompa istasyonlarının kurulumu, dolum ve boşaltım adalarının kurulumu ve bu üniteler için gerekli olan konsrüktif yapılar standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Mekanik imalatlara ait tüm işlerin astar ve son kata epoksi boya uygulamaları yine firmamız tarafından yapılmaktadır.

Dikey silindirik atmosferik depolama tank mekanik montaj işlerinin yapımında iki farklı sistem uygulanmaktadır.

Bu sistemlerden; birincisi, genel olarak bilinen konvansiyonel mekanik sistem, ikincisi ise hidrolik sistemdir.

Bu sistemler için gerekli olan ekipmanlar farklı olmakla birlikte firmamız bünyesinde tümü bulunmaktadır.

Diğer mekanik imalat işlerinde ise;

Elektrik işleri kapsamında, tüm tesis aydınlatma işleri, topraklama işleri, otomasyon sistemlerine ait kablolama işlerinin uygulanması,

Otomasyon işleri kapsamında ise, ilgili otomasyon sistemlerinin bağlantıları, kalibrasyonları ve sistemlerin çalıştırılması uygulamaları yapılmaktadır.

Saha uygulamalarında yapılan işlerin en önemli parçasını oluşturan test, kalibrasyon, kalite kontrol işleri yine standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır.